• Plovdiv izlojenie 022.JPG
  • Plovdiv izlojenie 023.JPG
  • Plovdiv izlojenie 026.JPG
  • Plovdivski panajr 29.03-01.04.2012 g 011.JPG
  • Plovdivski panajr 29.03-01.04.2012 g 069.JPG
  • snimki ot fotoaparata 2017 g 272.JPG

КОНТАКТИ

Мир - И ЕООД

гр. Етрополе
Адрес:
2180 Етрополе, ул. Батак 2
e-mail:
телефони:
+359/ 720/622 70, +359/ 87/940 33 35

Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Подкатегории

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

 Предмет:  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дървообработваща машина - многолистов циркуляр за оборудване на дърводелски цех“, за  изпълнение на дейност по проект № 10 – СтН/04.05.2017 г. с наименование: „Оборудване на дърводелски цех и разкриване на едно ново работно място в „МИР-И“ ЕООД, предприятие за хора с увреждания“

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9066331
 

КРАЕН СРОК
за  получаване на документацията

До 17:00 часа на 24.07.2017 г.

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 17:00 часа на 24.07.2017 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 25.07.2017 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180,  

Лице за приемане на оферти: 

Отговорни лица за подаване на информация :