ЗА НАС

1„МИР-И” ЕООД

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ХОРА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ

МИР-И ЕООД е създадено 1997 г. като предприятие, осигуряващо работа на хора с намалена работоспособност.

Дружеството има изключително благородната задача – интеграция на хора с увреждания в трудов колектив и в обществото. Това именно определя и основната цел, и мотива – приобщаване на хората с увреждания в обществото и реализация на възможностите им.

,,МИР-И”ЕООД притежава дългогодишен опит в осигуряването на заетост на лица с различна степен на намалена трудоспособност.

Фирмата инвестира в човешкия си капитал, в развитието на персонала.

Инвестира в повишаване на производителността чрез автоматизиране на производството.

Поддържа високо качество на професионална производствена среда, гарантираща финансовата стабилност и конкурентноспособността на предприятието.

Внедряването на съвременни технологии в производствения процес, както и богатия професионален опит на персонала, ни позволяват да осигурим на клиентите си прецизно обслужване.

Висококачествените суровини, вложени в процеса на производство, са още една гаранция за качеството на крайните ни продукти.